Wybierz odpowiedni dział pomocy i znajdź interesujący cię artykuł


Dla początkujących

Montaż i podłączenie

Pierwsze kroki
z systemem
Nayax

Nazywanie automatów

Raporty
sprzedaży

Podstawowa konfiguracja i korzystanie z systemu

Zestawienie automatów

Potwierdzanie wizyt

Mapowanie automatu

Tablica zatowarowania

Karty pre-paid

Dodawanie karty

Zmiana ustawień karty

Dodawanie wielu kart

Raporty
dot. kart prepaid

Sprawdzenie numeru karty

Operacje

Dodawanie produktów i tworzenie ich grup

Włączanie powiadomień

Zmiana podstawowych ustawień

Administracja

Przenoszenie automatów w systemie

Dodawanie pod-operatorów