Tablica zatowarowania - skomplikowana materia w prostej formie

'Tablica zatowarowania' jest zaawansowanym narzędziem służącym do generowania list brakujących produktów (tzw. pick lists) dla poszczególnym automatów. Wygenerowane listy wskazują personelowi dokładnie ile i którego produktu brakuje w maszynie. Na podstawie tych danych obsługa automatu może podejmować szereg decyzji, które w konsekwencji zwiększą wydajność pracy i zmniejszą koszty operacyjne:

  • serwisant może uznać, że maszyna w danym dniu nie wymaga odwiedzin
  • serwisant może uznać, że dana maszyna wymaga odwiedzin w pierwszej kolejności (tzw. dynamiczne planowanie tras)
  • auto można załadować mniejszą i ściśle określoną ilością towaru
  • serwisant zabiera do automatu tylko potrzebne produktyInformacyjna funkcja 'Tablicy zatowarowania'

Aby śledzić bieżące zatowarowanie automatów wystarczy wybrać żądane parametry raportu. Raport zostanie wyświetlony bezpośrednio pod filtrem. Poza podstawowymi informacjami o automacie wyniki zawierać będą ilość sprzedanych produktów, wartość sprzedaży od ostaniej wizyty, poziom zatowarowania (w procentach) oraz alarmy wymagające interwencji.