Moduł telemetryczny AMIT na bieżąco śledzi pracę automatu przekazując zebrane informacje na serwery Nayax. Dzięki temu na żywo można śledzić sprzedaż wszystkich automatów podpiętych do systemu. Możliwe jest również samodzielne definiowanie zdarzeń, o których klient chce zostać poinformowany (email, SMS).

Podstawowa telemetria oparta tylko o MDB

Możliwości telemetrii oferowanej przez Nayax uzależnione są od ilości danych przekazanych do systemu przez automaty. Jeżeli moduł telemetryczny zostanie podłączony w najprostszy możliwy sposób (tylko poprzez protokół MDB), to operator otrzyma podstawowy zakres informacji:

 • powiadomienie o braku transakcji przez ustaloną ilość godzin
 • wartość sprzedaży i ilość wydań od ostatniej wizyty
 • brak zasilania
 • sprzedaż wg produktów
 • niewykonanie zaplanowanej wizyty 

Szeroka telemetria oparta o EVA-DTS

Podłączenie modułu Nayax do protokołu EVA-DTS skutkuje uzyskaniem jeszcze szerszej gamy informacji:

 • stan gotówki w kasetce
 • poziomy zatowarowania automatów i generowanie listy towarów potrzebnych do ich zatowarowania
 • powiadomienia o stanach krytycznych danych produktów
 • poziomy tub we wrzutniku
 • szczegółowe zestawienie sprzedaży wg produktów

Jak wdrożyć telemetrię w automatach?

Właściwie wdrożona telemetria może znacząco przynić się do obniżenia kosztów obsługi automatów i zwiększyć kontrolę właściciela nad pracownikami. Jeżeli zdecydują się Państwo na ten rewolucyjny krok, to służymy pomocą. Proszę jednak pamiętać, że wdrożenie telemetrii będzie wymagało także trochę wysiłku z Państwa strony. Bez zaangażowania operatora zaimplementowanie tleemetrii zakończy się porażką. Poniżej lista kroków, które należ wykonać wdrażając telemetrię:

 1. Określenie możlwości telemetrycznych na podstawie floty istniejących automatów (Jakie informacje można uzyskać z danych automatów?).
 2. Instalacja modułów telemetrycznych.
 3. Skonfigurowanie telemetrii (np. wprowadzenie produktów, mapowanie automatów, ustalenie progów alarmowych itp.).
 4. Rozdysponowanie informacji płynących z telemetrii (Kto ma otrzymywać jakie informacje?).
 5. Wykreowanie zwyczaju polegającego na potwierdzaniu wizyt w automacie poprzez wciskanie odpowiednich przycisków.
 6. Odczyt raportów i powiadomień a następnie faktyczne podejmowanie decyzji w oparciu o informacje płynące z telemetrii.

Raporty

Aby móc w pełni wykorzystać telemetrię, trzeba mieć możliwość sensownego zestawiania informacji które ona dostarcza. I właśnie temu mają służyć raporty. System Nayax czerpie informacje telemetryczne z dwóch źródeł: MDB i EVA-DTS. Raporty te obejmują rzecz jasna nie tylko sprzedaż gotówkową, ale także transakcje dokonywane kartą i telefonem. Raporty mogą być generowane z użyciem filtrów (okres czasu, forma płatności itp.) dostosowujących jego wyniki do oczekiwań użytkownika. 

Poniżej lista przykładowych raportów możliwych do wygenerowania w Panelu Klienta:

 • sprzedaż wg automatów
 • sprzedaż wg produktów
 • zestawienie sprzedaży z kart pre-paid (np. wg pracownika)
 • rentowność automatów
 • raporty analityczne (trendy)
 • zestawienie wszystkich transakcji (czas, produkt, forma płatności itp.) 

Co więcej Panel Klienta pozwala na samodzielne konstruowanie szablonów raportów na podstawie informacji w systemie i ich automatyczne wysyłanie na maila.

Nazywanie automatów, identyfikacja automatów w systemie

W wielu raportach sprzedaży i zestawieniach automatów pojawiają się nazwy automatów. Aby takie analizy były dla Państwa bardziej przejrzyste i wartościowe, należy odpowiednio nazywać automaty. Przypisanie automatom w systemie odpowiedniej nazwy sprawi, że dany automat będzie dla Państwa szybciej rozpoznawalny, a w przypadku rozwiązywania problemów łatwiej będzie ustalić którą maszynę ma na myśli klient lub serwisant

Poufność danych

System Nayax gwarantuje pełne bezpieczeństwo danych, a odpowiednie umowy między Televend a operatorem vendingowym zapewniają ochronę informacji wrażliwych. Jeżeli mimo wszystko nie chcą Państwo nadawać pełnych nazw swoim automatom, to wystarczy, że będą one nazwane w sposób umożliwiający ich identyfikację, np:

- nazwa ulicy i piętro budynku
- nazwa ulicy lub dzielnica i przestrzenne określenie położenia: przy oknie, przy schodach, lewy, prawy
- model automatu i piętro
- numer, którym oznaczony jest automat (w przypadku wewnętrznej numeracji danego operatora vendingowego)

Uwaga: automat można łatwo zidentyfikować po numerze seryjnym modułu Nayax, jednak wymaga to otwarcia automatu i odczytania numeru z naklejki umieszczonej na tylnej pokrywie modułu. Klienci automatów nie takiej możliwości, stąd ważne jest, aby odpowiednio nazwać automaty

Podstawowe alarmy

System Nayax umożliwa łatwe ustawienie podstawowych alarmów. Podstawowe alarmy nie wymagają wprowadzania danych o produktach ani o pojemnościach poszczególnych wyborów. Wystarczy, że określisz progi, których przekroczenie spowoduje wysłanie alarmu. Oto przykłady alarmów:

- Alarm gdy poziom zatowarowania niższy niż ....%
- Alarm gdy automat jest wyłączony dłużej niż ... min
- Alarm gdy płatność gotówkowa starsza niż ... min
- Alarm gdy płatność kartą starsza niż ... min

Uwaga: dwa ostatnie alarmy mogą wskazywać na wiele różnych problemów z automatem, które nie są raportowane w sposób bezpośredni - np. brak kubków, zacięcie się produktu, brak monet we wrzutniku.

Potwierdzanie wizyt

Dokładne i cenne informacje dostarczane przez system telemetryczny wymagają wskazywania systemowi punktów na osi czasu, będących później odniesieniem podczas generowania raportów i analizowania sprzedaży.

Podstawową i jednocześnie najprostszą informacją, która jest ważna z punktu widzenia operatora vendingowego jest sprzedaż od ostataniej wizyty. Aby wizyty były w systemie widoczne, należy potwierdzać uzupełnienie automatu wciskając odpowiedni przycisk na wewnętrznym module Nayax.

Wiarygodność przekazywanych do systemu informacji bazuje na każdorazowym potwierdzaniu wizyt, zatem należy zadbać, aby personel obsługujący automat pamiętał o nowej rutynowej czynności.

Dostęp dla firm zewnętrznych / osób trzecich

Dla większej przejrzystości w rozliczeniach z wynajmującym powierzchnię możliwe jest przydzielenie osobnego loginu o hasła dla firm zewnętrznych. Określa się wówczas ograniczony dostęp do systemu obejmujący wskazane automaty i zakres danych.

Możliwe jest również utworzenie dostępu dla kilku osób w firmie lub serwisantów obsługujących dany rejon, przy czym dostęp można ograniczyć tylko do wybranych maszyn.