Zestawienie automatów - dynamiczne raporty w systemie Nayax

 

Zakładka 'Zestawienie automatów' to potężny agregat danych, pozwalający użytkownikowi systemu na wygodną pracę i przejrzystą analizę sytuacji w automatach. 'Zestawienie automatów' to nie tylko podgląd sytuacji. To również miejsce, z którego można wykonać wiele zmian ustawień, bez konieczności edytowania poszczególnych automatów oddzielnie.

Strona umożliwia dopasowanie wyglądu raportów do indywidualnych wymagan klienta - to ty wybierasz które kolumny mają być widoczne w raporcie. W tym samym miejscu możesz ustawić harmonogram automatycznego przesyłania raportów z żądanym zestawem informacji.Menadżer raportów

Nowy raport można utworzyć klikając symbol plus. Po wybraniu nazwy nowego raportu użytkownik wybiera kolumny, które będą się składać na treść raportu. Poszczególne kolumny (czyli rodzaje informacji) podzielone są na grupy tematyczne. Nową kolumnę dodajemy zaznaczając odpowiednie pole i klikając przycisk 'Zapisz raport'.Pojawi się zakładka z nowo utworzonym raportem. Dane można dowolnie sortować i filtrować, jak pokazano na poniższym przykładzie. Raporty dostępne są wyłącznie dla użytkownika, który je stworzył. Wszystkie raporty można wyeksportować do plików Excel lub PDF klikając odpowiedni przycisk.Opcje stworzonych raportów

Kliknięcie prawym przyciskiem myszy na nazwę wybranego raportu otworzy niewielkie menu pozwalające użytkownikowi na zarządzanie raportem i konfigurację jego struktury. Wybrany raport można ustawić jako domyślny - otwierający się jako pierwszy po wejściu na stronę 'Zestawienie automatów'.Edycja raportu

Raport można łatwo edytować dodając lub usuwając tematy i kolumny.Powielenie raportu

Wybrany raport może zostać powielony, aby np. dodać do niego innych użytkowników systemu Nayax (będących niżej w hierarchii) i ustawić dla nich automatyczne wysyłanie raportu wg innego harmonogramu.Kasowanie raportu

Abvy skasować raport wystarczy kliknąć na jego zakładkę prawym przyciskiem myszy i wybrać opcję 'Usuń raport'.


Opcje menu automatów

Kliknięcie prawym przyciskiem myszy na linię wybranego automatu wyświetli krótką listę dostępnych opcji.Edycja automatu

Nazwa i numer automatu mogą być zmieniane bezpośrednio z zakładki 'Zestawienie automatów'. Aby edytować oznaczenie automatu należy kliknąć wybrany automat, wpisać nowe dane i wcisnąć enter. Pojawi się potwierdzenie pomyślnego wykonania operacji.

W menu automatu można edytować ustawienia automatu, zlecić wysłanie nowych parametrów i zmienić konfigurację - czyli wykonać operacje, które dotychczas były wykonywane w zakładce Operacje > Automaty.Polecenia

Kliknij przycisk 'Polecenia' aby szybko wysłać którąś z dostępnych komend bez konieczności przechodzenia do strony automatu.Ignorowanie statusówOstatnie zdarzenia, Ostatnie sprzedaże

Szybki podgląd najnowszych zdarzeń i sprzedaży dla danego automatu bez konieczności przechodzenia do strony automatu.

Automatyczne wysyłanie raportów

Wybrane raporty mogą być automatycznie przesyłane na adres e-mail użytkownika zgodnie z ustawionym harmonogramem - należy wskazać dni tygodnia i godziny wysyłania raportów. Ustawienie harmonogramu możliwe jest po kliknięciu przycisku z symbolem kalendarza z menu po prawej stronie raportów.